Palowice: Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej 11_22

Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej

Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej

Wieś po raz pierwszy wzmiankowana w 1308 r. w dokumencie księcia raciborskiego. Leży na Płaskowyżu Rybnickim 40 km od Katowic i 45 km od granicy z Republiką Czeską.

Przed wiekami przebiegał tędy ważny szlak handlowy z Gliwic na Morawy oraz - w pobliżu - granica Księstwa Raciborskiego.
Palowice, to miejscowość, która do niedawna należała do parafii Woszczyce. Pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku, ówczesny proboszcz parafii woszczyckiej rozpoczął starania u władz kościelnych i państwowych o zgodę na przeniesienie do tej części parafii Woszczyce zabytkowego kościoła drewnianego p.w. Trójcy Przenajświętszej z Leszczyn, gdzie świątynia stała pusta od 50 lat. Począwszy od marca 1981 rozpoczęto prace rozbiórkowe i budowlane. Już 21 X 1981 kościół został poświęcony i tego samego dnia erygowano w Palowicach samodzielną parafię.
Obiekt ma konstrukcję zrębową, zbudowany został w latach 1594- 1595. Posiada kwadratową nawę oraz niższe od nawy zamknięte prosto, prostokątne prezbiterium po wschodniej stronie. Od północy do prezbiterium przylega zakrystia - została ona zrekonstruowana po przeniesieniu kościoła do Palowic, poprzednia, zbudowana na miejscu drewnianej w drugiej połowie XIX wieku była murowana. Kościół otoczony jest wspornikowymi sobotami pobitymi gontem. Dach dwuspadowy, dwukalenicowy i podobnie jak soboty czy dwuspadowe dachy nad kruchtami, a także ściany ponad sobotami kryty jest gontem. Wieża dzwonna luźno dostawiona do kościoła posiada namiotowy hełm, podobnie jak jej ukośne ściany obity gontem. Wnętrze kościoła jest przykryte płaskimi stropami. Zabytkowe wyposażenie tworzy manierystyczny ołtarz (XVII w.) z barokową ornamentyką i z obrazem Trójcy Świętej z 1898 r., umieszczona po lewej stronie od prezbiterium bogato zdobiona ambona z XVII wieku z malowidłami przedstawiającymi Czterech Ojców Kościoła, a także skrzynia na sprzęt liturgiczny z XVII wieku. Część wyposażenia stanowią także współczesne rzeźby ludowe Alfreda Buchty z Palowic.
Teren kościelny jest częściowo zadrzewiony i ogrodzony stylowym drewnianym parkanem z zadaszoną bramą przed wieżą kościoła. Od północnej strony stoi stylizowana, współczesna wieża z dzwonami.

Wokół wsi rozciągają się tereny Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe.

ul. Woszczyka 17a
44-246 Palowice
gmina Czerwionka-Leszczyny

13
Stycznia

Autor wpisu

jad jad

nd pn wt śr cz pt sb

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dzisiaj: 17.10.2019

Kościoły drewniane Archidiecezji Katowickiej

projekt finansowany w ramach RPO WSL na lata 2007-2013