O projekcie Menu, Sliderowe

Projekt „Zabezpieczenie drewnianych kościołów na terenie Archidiecezji Katowickiej” realizowany jest przez Kurię Metropolitalną Archidiecezji Katowickiej w ramach RPO WSL na lata 2007-2013.

Projekt zakłada zainstalowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych wraz z systemem monitoringu (powiadamiania) w drewnianych sakralnych obiektach znajdujących się na terenie Archidiecezji Katowickiej. Do uczestnictwa w projekcie wybrano 17 obiektów stosując kryteria uwzględniające:
- walory historyczne i architektoniczne obiektu,
- walory historyczne i artystyczne przechowywanego wyposażenia,
- potencjał turystyczny,
- zagrożenia i braki zabezpieczeń obiektu,
- możliwości techniczne i zgoda właścicieli obiektu.
Są to:
1. Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja w Borowej Wsi
2. Kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca w Chorzowie
3. Kościół parafialny p.w. św. Marcina w Ćwiklicach (wykluczony z projektu ze względu na podmycie po powodzi i konieczny remont)
4. Kościół parafialny p.w. św. Barbary w Górze
5. Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela w Grzawie
6. Kościół parafialny p.w. Bożego Ciała w Jankowicach Rybnickich
7. Kościół parafialny p.w. św. Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu Zdroju
8. Kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca w Ligockiej Kuźni
9. Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych w Łaziskach Rybnickich
10. Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja w Łące
11. Kościół parafialny p.w. św. Klemensa w Miedźnej
12. Kościół parafialny p.w. Trójcy Przenajświętszej w Palowicach
13. Kościół parafialny p.w. św. Apostołów Piotra I Pawła w Paniowach
14. Kościół parafialny p.w. św. Katarzyny w Pielgrzymowicach
15. Kościół parafialny p.w. św. Katarzyny i MB. Różańcowej w Wielopolu
16. Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja w Wilczy
17. Kościół parafialny p.w. św. Jakuba Starszego Apostoła w Wiśle Małej

Projekt należy do grupy znaczących inwestycji w infrastrukturę kultury, mających na celu poprawę stanu obiektów historycznych i zabytkowych, które nie mając zapewnionej należytej ochrony mogą być tylko w ograniczonym stopniu poznawane przez mieszkańców i turystów. Zgodnie z założeniami działania, w konsekwencji, będzie możliwe wzbogacenie i podniesienie jakości oferty kulturalnej regionu.

Uzupełnieniem tych przedsięwzięć jest także tworzenie i rozwój szlaków kulturowych, w przypadku drewnianej architektury sakralnej, Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego.

Link
Projekt doprowadzi do wzrostu poziomu zabezpieczeń drewnianych kościołów, które stanowią unikatowe w skali światowej zabytki. Ich ochrona znacząco wpływa na wartość dziedzictwa kulturowego regionu i kraju.

Projekt „Zabezpieczenie drewnianych kościołów na terenie Archidiecezji Katowickiej”, zajął drugie miejsce w plebiscycie Polski Dziennika Zachodniego na najlepszą inwestycję, zrealizowaną z funduszy unijnych w województwie śląskim.

Trzy pierwsze miejsca, w skali całego województwa, zajęły projekty:

1. Renowacja kompleksu zamkowego z Pszczynie
2. Zabezpieczenie drewnianych kościołów na terenie Archidiecezji Katowickiej
3. Rekonstrukcja Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach

 

Tytuł pdfa

13
Stycznia

Autor wpisu

jad jad

nd pn wt śr cz pt sb

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1

2

3

4

5

6

7

Dzisiaj: 29.02.2020

Kościoły drewniane Archidiecezji Katowickiej

projekt finansowany w ramach RPO WSL na lata 2007-2013