Ćwiklice: Kościół pw. św. Marcina 1_11

Kościół pw. św. Marcina

Kościół pw. św. Marcina

Katoliccy właściciele Ćwiklic w roku 1598 przy sprzedaży wsi, w akcie sprzedaży zastrzegają sobie, by kościół ćwiklicki pozostał rzymsko-katolicki. W roku 1600 jednak podpisuje się ćwiklicki duszpasterz „pastor in Ćwiklice” i jest ewangelikiem.

Pierwsze wzmianki o kościele położonym w tym miejscu pochodzą z 1326 roku. Obecny kościół został wzniesiony na zrębach pierwotnej świątyni na przełomie XVI i XVII wieku. Od roku 1574 administrował kościół ćwiklicki apostata, który też brał udział w konwentach pastorów w Pszczynie. Katoliccy właściciele Ćwiklic w roku 1598 przy sprzedaży wsi, w akcie sprzedaży zastrzegają sobie, by kościół ćwiklicki pozostał rzymsko-katolicki. W roku 1600 jednak podpisuje się ćwiklicki duszpasterz „pastor in Ćwiklice” i jest ewangelikiem. Dopiero w roku 1639 parafię obejmuje katolicki proboszcz.
Świątynia została przebudowana w XVIII wieku. Na przełomie XIX i XX wieku, podczas prac remontowych oryginalny kształt kościoła został zdeformowany.

Kościół św. Marcina jest orientowaną budowlą drewnianą o konstrukcji zrębowej z więżą konstrukcji słupowej wzniesioną na planie kwadratu. Prezbiterium zamknięte jest ścianą prostą. Przy nim mieści się kruchta - dawna zakrystia, natomiast od strony południowej mieści się zakrystia o konstrukcji szkieletowej. Nawa zbudowana jest na planie czworokąta z przylegającą od strony południowej późniejszą kaplicą. Wnętrze nakryte jest pozornym sklepieniem z lunetami. We wnętrzu znajdują się trzy późnobarokowe ołtarze (główny i dwa boczne), barokowa chrzcielnica i rokokowa ambona. Zabytkowe wnętrze uzupełnia figuralna polichromia z 1630r. – rycerze na koniach i sceny z Drogi Krzyżowej, malowany tryptyk gotycki z końca XV w. oraz drzwi z okuciami i zamkami z XVI w.

Kościół otoczony jest cmentarzem z bardzo interesującym ogrodzeniem. Składa się ono z szerokich murowanych słupów, pomiędzy które wsunięte są poziome, grube deski osłonięte daszkiem. Poszczególne słupy są tynkowane i bielone, nakryte pulpitowymi daszkami z kamienia. Od strony cmentarza umieszczone są w nich stacje drogi krzyżowej, założone najprawdopodobniej około 1800 roku przez Franciszkanów, reformatów prowincji małopolskiej. Na płaszczyznach zewnętrznych słupów ogrodzenia cmentarnego, umieszczone zostały płaskorzeźby z wizerunkami świętych. Płaskorzeźby te zostały wykonane w szkole rzeźbiarskiej Serety w Pawłowicach Śląskich. Przy głównym wejściu do kościoła zostały umieszczone płaskorzeźby: św. Marcina, patrona parafii, Narodzenia NMP, św. Stanisława, św. Katarzyny, św. Agnieszki i św. Marii Goretti, św. Jadwigi, patronki Śląska, św. Bronisławy, św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz Jana Chrzciciela. Dla podkreślenia rolniczego charakteru wsi, w 1935 roku ufundowano ze składek parafian figurę Matki Boskiej Siewnej wraz z wydłutowanym tekstem modlitwy.
Przy wejściu do kościoła umieszczone są tablice z nazwiskami parafian poległych w I wojnie światowej oraz w czasie powstań. Tablice te zostały wykonane z drzewa dębowego w pracowni rzeźbiarskiej Alojzego Ździebło w Pawłowicach Śląskich. W 1945 roku umieszczono w przedsionku ćwiklickiego kościółka dwie tablice, z nazwiskami parafian poległych i zaginionych podczas II wojny światowej. W 1938 roku ufundowano dla kościoła obraz Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz witraż z wizerunkiem Trzech Króli, umieszczony później nad wejściem do zakrystii.

13
Stycznia

Autor wpisu

jad jad

nd pn wt śr cz pt sb

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1

2

3

4

5

6

7

Dzisiaj: 29.02.2020

Kościoły drewniane Archidiecezji Katowickiej

projekt finansowany w ramach RPO WSL na lata 2007-2013